Φως στο τούνελ της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στα Πουλατα

Επιτέλους φαίνεται πως υπάρχει εξέλιξη στο θέμα της αντικατάστασης του απηρχαιωμένου και προβληματικού δικτύου ύδρευσης του χωριού μας, καθώς κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς, ελήφθη μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το έντονο πρόβλημα της μειωμένης πίεσης στην παροχή του νερού που οφείλεται στην έμφραξη του κεντρικού αγωγού και των παροχών και που όπως έχουν διαπιστώσει τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ δεν είναι εφικτό να επιδιορθωθεί με μικρές παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου, απαιτείται η άμεση αντικατάσταση περίπου 1.250 μέτρων του δικτύου, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα υδροδότησης και ταυτόχρονα να αποφευχθούν μεγάλες τομές στο οδόστρωμα που προκύπτουν από τις μεμονωμένες παρεμβάσεις.

Επισημαίνουμε, ότι τον Οκτώβρη του 2016 εγκρίθηκε η σχετική μελέτη αντικατάστασης του δικτύου, ενώ το έργο συμπεριλαμβάνεται παγίως στα τεχνικά προγράμματα και στους ετήσιους  προϋπολογισμούς της ΔΕΥΑΚ. Ωστόσο φαίνεται πως έγινε επιτέλους αντιληπτό ότι οι εργασίες πλέον θεωρούνται κατεπείγουσες και επιτακτικές.

Προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ανάδειξης του εργολάβου, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών, κάτι που είναι απαγορευτικό τη δεδομένη χρονική περίοδο. Λαμβάνοντας επομένως υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος, προτάθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. να αναλάβει τις υδραυλικές εργασίες αντικατάστασης των 1.250 μέτρων που επείγουν, συνεργείο της ΔΕΥΑΚ. Ταυτόχρονα να δοθεί εντολή στον ανάδοχο άλλου έργου της επιχείρησης να εκτελέσει τις απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες με προσωρινή αναστολή του συγκεκριμένου έργου.

Το συνολικό κόστος για τις εργασίες θα ανέλθει σε 9.225€ εκ των οποίων τα 4.612,50€ για τη διάνοιξη ορύγματος υπογείου δικτύου πλάτους πυθμένα 0,15 μέτρων με πλευρική απόθεση των προϊόντων της εκσκαφής, βάθος ορύγματος 0,60 μέτρων και μήκος 1.250 μέτρων και άλλα 4.612,50€ για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων.

Κατά συνέπεια αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί αποδέσμευση του ποσού των 9.225€  προ ΦΠΑ από άλλο κωδικό έργου του προϋπολογισμού 2019 της ΔΕΥΑΚ και να γίνει αντίστοιχη δέσμευση στον κωδικό που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του χωριού μας. Τονίζεται δε ότι η εν λόγω τροποποίηση δε θα επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στην αρχική σύμβαση, καθώς και στη φύση του αντικειμένου αυτής.

Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτό το μεγάλης σημασίας έργο για το χωριό μας, που κατ’ επανάληψη έχουμε αναδείξει με σχετικά ρεπορτάζ,  να εκτελεσθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις και να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία που υφιστάμεθα χρόνια τώρα, τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες των Πουλάτων.

 

Πηγή: www.poulatakefalonias.gr