Γεράσιμος Χουλιάρας: Αυτός είναι ο χάρτης ΒΑΝ με τις επικίνδυνες περιοχές!

Ο Χάρτης ΒΑΝ ! Η επικίνδυνες περιοχές μετά τα ηλεκτρικά σήματα ΒΑΝ στις 3 και 9 Ιανουαρίου είναι η περιοχή με επισκιασμένο γρί και τα δυο ορθογώνια παραλληλογραμμα. Τα ηλεκτρικά σήματα αφορούν επικείμενο σεισμό άνω των 6 ρίχτερ και το χρονικό παράθυρο αφορά ημέρες έως μερικούς μηνες. Η μελέτη είναι σε εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν καλύτερα ο χρόνος και η συγκεκριμένη περιοχή.

Από το fb του σεισμολόγου Γεράσιμου Χουλιάρα