Γιατί το Δημαρχείο Ιθάκης θα φωτιστεί σε πορτοκαλί και μπλέ;

Το Παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης και το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ιθάκης, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την εκστρατεία της 4ης Φεβρουαρίου 2019, Παγκόσμιας Ημέρας για την καταπολέμηση του Καρκίνου.
Η UICC ως συντονιστής της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, έχει επιλέξει ως έναν τρόπο υποστήριξης της Ημέρας αυτής, την φωταγώγηση ενός εμβληματικού κτιρίου της κάθε πόλης.
Η δική μας επιλογή είναι το κτίριο του Δημαρχείου Ιθάκης, το οποίο θα φωταγωγηθεί την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου σε χρώματα πορτοκαλί και μπλε, σύμφωνα με τις οδηγίες της UICC.

Δήμος Ιθάκης