Γιώργος Τσατραφύλλιας: ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πέσει πολύ νερό σε λίγο χρόνο οπότε τα πλυμμυρικά φαινόμενα θα είναι αναπόφευκτα!

Με εικόνες το σύστημα κακοκαιρίας που θα μας επηρεάσει τις επόμενες ώρες…ΠΡΟΣΟΧΗ!Θα πέσει πολύ νερό σε λίγο χρόνο οπότε τα πλυμμυρικά φαινόμενα θα είναι αναπόφευκτα.

Από το fb του Γιώργος Τσατραφύλλιας-Α