Η ΠΙΝ εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Προβλέπεται η παρακολούθηση της διάβρωσης σε 50 παραλίες των Ιονίων Νήσων

Η ΠΙΝ μαζί με άλλες 2 περιφέρειες και 5 δήμους εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμαLIFE. Προβλέπεται η παρακολούθηση της διάβρωσης σε 50 παραλίες της Περιφέρειας Ι. Ν.

 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 υπεγράφη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Συμφωνητικό Επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου 8-ετούς διάρκειας με το ακρωνύμιο LIFE IPAdaptInGR, που αφορά στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Στο παραπάνω έργο, συντονιστής του οποίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχουν 19 ωφελούμενοι, εκ των οποίων ένας είναι και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή πιλοτικών έργων/δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις 3 Περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) και στους 5 Δήμους (Κατερίνης, Κομοτηνής, Λάρισας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ρόδου) που συμμετέχουν, τα οποία θα αποτελέσουν και «καλά παραδείγματα» προσαρμογής για άλλες περιοχές.

Η πιλοτική δράση με την οποία συμμετέχει η ΠΙΝ στο έργο αφορά στην αποτύπωση, παρακολούθηση και καταγραφή της διάβρωσης των ακτών της ΠΙΝ με τη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (Unmanned Aerial VehiclesUAVs), ώστε να προσδιοριστούν οι πιο ευάλωτες στη παράκτια διάβρωση περιοχές και στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η προστασία τους και συνεπώς η αύξηση της ανθεκτικότητάς τους και της προσαρμοστικότητάς τους σε μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.

Η παρακολούθηση της διάβρωσης θα γίνει σε 50 παραλίες συνολικά και η επιλογή των ακτών θα γίνει με βάση την υφιστάμενη κατάσταση της ακτογραμμής, δίνοντας έμφαση στις πιο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές που ήδη παρατηρούνται φαινόμενα διάβρωσης, στις παράκτιες προστατευόμενες περιοχές, σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρακολουθούνται για 6 συνεχόμενα έτη 15 παραλίες στην ΠΕ Κέρκυρας (10 παραλίες στην Κέρκυρα, 2 παραλίες στους Παξούς και 3 παραλίες στα Διαπόντια Νησιά), 11 παραλίες στην ΠΕ Λευκάδας (9 παραλίες στη Λευκάδα, 2 παραλίες στο Μεγανήσι), 14 παραλίες στην ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης (12 παραλίες στην Κεφαλονιά, 2 παραλίες στην Ιθάκη) και 10 παραλίες στην ΠΕ Ζακύνθου.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί και το συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΝ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ η πρώτη επίσημη συνάντηση όλων των εταίρων του έργου προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου.

 

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ