Ιθάκη: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο (pics)

Τσιμεντόστρωση δρόμου Αι Βασίλειος Σταυρού.Απο το έργο Τσιμεντοστρώσεις Β.Ιθάκης.
Συνεχίζουμε…..

Διονύσης Στανίτσας

Δήμαρχος Ιθάκης