Ιθάκη: Τυρί από τον τόπο σου…

Παράδοση σήμερα το πρώτο τυρί της τυροκομικής περιόδου κάτσενο ντόπιο γάλα Ιθάκης με Ιθακήσια επιγραφή απο το Τυροκομείο.
Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα.

Διονύσης Στανίτσας

Δήμαρχος Ιθάκης