Παράδοση σήμερα το πρώτο τυρί της τυροκομικής περιόδου κάτσενο ντόπιο γάλα Ιθάκης με Ιθακήσια επιγραφή απο το Τυροκομείο.
Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα.

Διονύσης Στανίτσας

Δήμαρχος Ιθάκης