Ξεκίνησε το έργο: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Β.Ιθάκης.Αρχή απο την Ανωγή