Ιθάκη: Ξεκίνησε το έργο των τσιμεντοστρώσεων δρόμων Β. Ιθάκης από την Ανωγή

Ξεκίνησε το έργο: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Β.Ιθάκης.Αρχή απο την Ανωγή