Παράδοση ιατρικού υλικού για το γηπεδο της Ερισσου στον αεικίνητο προεδρο και φιλο Τζερη Χαιδεμενο!!

Από το fb του Άγγελου Κωνσταντάκη