Με μεγάλη καθυστέρηση το Π.Δ. για τους ναυαγοσώστες

Το υπ’ αριθ. 31/2018 Προεδρικό Διάταγμα για τις «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, την υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» συνέπεσε χρονικά με την έναρξη της θερινής περιόδου και καταργεί στην πράξη τις διατάξεις του ΠΔ 23/2000 που ρύθμιζε το ίδιο αντικείμενο.

Με το νέο Διάταγμα επεκτείνεται κατά ένα μήνα η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την αυτή υποχρέωση για πρόσθετους παραλιακούς χώρους που δεν διαχειρίζονται οι ίδιοι αλλά το Υπουργείο Οικονομικών, υπέχουν την υποχρέωση για προμήθεια πρόσθετων και διαφορετικών από τα μέχρι σήμερα πιο δαπανηρών υλικοτεχνικών μέσων καθώς και υποχρεούνται στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

Η εφαρμογή των παραπάνω δεν είναι εύκολη, αφού συμπίπτουν με την έναρξη της θερινής περιόδου, ενώ οι Δήμοι επιβαρύνονται οικονομικά χωρίς όμως να υπάρχει ξεκάθαρη πρόβλεψη για τον τρόπο και το ύψος της χρηματοδότησης τους για την επιπρόσθετη αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Ιουνίου, θα κατατεθεί για έγκριση η μελέτη με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018, ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 175.000,00€(με ΦΠΑ).

Η παρούσα μελέτη αφορά την Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κεφαλλονιάς για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018, όπως αυτές καθορίσθηκαν με το υπ. αριθμ. 212131.4.2/1517/22-05-2018 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Λιμεναρχείου Kεφαλληνίας, σύμφωνα και με το νέο Π.Δ.:31/2018 /04-04-2018.

Είναι προφανές ότι το νέο Π.Δ. και η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση(αυξάνοντας τις θέσεις των ναυαγοσωστών, τη χρονική περίοδο κάλυψης προσθέτοντας και το μήνα Σεπτέμβριο, και την υποχρέωση ύπαρξης σωστικού σκάφους άνω των 5 μέτρων με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό) και λίγο πριν την έναρξη της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παράσχει υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες του.

Συνεπώς, αν και υποχρεωνόμαστε να συμμορφωθούμε με το νέο Π.Δ. και να καταθέσουμε τη σχετική μελέτη μετά την καθυστερημένη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Λιμεναρχείου, συμφωνούμε ωστόσο με την από 07/06/2017 (αρ. πρωτ. 2053) επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου, κ. Γιώργου Πατούλη και θεωρούμε ως καλύτερη λύση την αναστολή στην εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 31/2018 για την φετινή περίοδο (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2018) με την ταυτόχρονη επαναφορά σε ισχύ για την ίδια περίοδο των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 23/2000, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών εκ μέρους των Δήμων και συνακόλουθα η υψίστης σημασίας για όλους μας ασφάλεια των λουομένων.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς,

Αλέξανδρος Παρίσης

Αναδημοσίευση απο www.portoni.gr