Διαβάστε αναλυτικά στο κάτωθι link:

https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%941%CE%A9%CE%955-%CE%91%CE%A56?inline=true