Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη τριακοσίων 333 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr