Οι εγγραφές της φιλαρμονικής σχολής Κεφαλονιάς συνεχίζονται μέχρι τις 31/1