Παπαδάτοι ενωμένοι, ποτέ νικημένοι!!!

Γνωστούς έχουμε πολλούς φίλους ελάχιστους. Ο Χρήστος είναι φίλος μου.
“Δημοσιογράφοι” υπάρχουν πολλοί. Δημοσιογράφοι ελάχιστοι
ο Χρήστος Παπαδάτος ανήκει στους ελάχιστους δημοσιογράφους. 
Είμαι υπερήφανος που ο Χρήστος Παπαδάτος ο εκδότης του ημερήσιου είναι φίλος μου.

Παύλος Παπαδάτος