Γήπεδο Βόσδοβατς. Χτισμένο στην οροφή ενός Εμπορικού Κέντρου!!!…Στη φωτογραφία φαίνονται τα φώτα από το Μαρακανά…Πάνο Κονταρίνη και Ηλία Ζερβέ ετοιμαστείτε για αποστολή!!

Από το fb του Αντιδημάρχου Παλικής Γιώργου Κατσιβέλη