“Φωτιά και λαύρα” ο Νίκος Γκισγκίνης για τους διαγωνισμούς του Δήμου σε Μελισσάνη και Δρογκαράτη!

Drogorati Caves

Όπως προκύπτει από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%A38%CE%A9%CE%955-%CE%A6%CE%A5%CE%A6?inline=true) στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Νίκος Γκισγκίνης είπε τα ακόλουθα:

“Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει τα παρακάτω: Ενώ ο ∆ήµος εισπράττει ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ το χρόνο από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες των δύο σπηλαίων τα χρήµατα που διατίθενται για την συντήρηση και την ασφάλεια είναι σχεδόν µηδενικά. Υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα ασφάλειας που τα αναγνωρίζει αυτή η µελέτη των εκατό σελίδων, που τα είχατε κριµένα λόγω έλλειψης χρηµάτων και αυτό το αποδεικνύει το τι προτεραιότητα έχουµε την ασφάλεια και την προώθηση των συγκεκριµένων άλλων συµφερόντων ,δηλαδή των tour operator και του κακώς εννοούµενου τουρισµού. Επίσης να επισηµάνουµε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι δεν µπήκε στους όρους διακήρυξης ότι ο ανάδοχος πρέπει να έχει προηγούµενη προϋπηρεσία γιατί η εταιρία που εκδήλωσε ενδιαφέρον δηµιουργήθηκε πριν είκοσι εννιά µέρες , σε αντίθεση µε πέρυσι που η προηγούµενη εταιρία που είχε προϋπηρεσία και το ζητούσατε στους όρους διακήρυξης. Το σοβαρότερο όµως από όλα που θα µπορούσαµε να µιλάµε για χρόνια και θα το πούµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , είναι η εµπορική πολιτική που αρµόδια είναι η
Οικονοµική Επιτροπή που εδώ και οκτώ χρόνια , ενώ όλα τα άλλα τα µελετάτε , δεν έχετε χαράξει µια εµπορική πολιτική δηλαδή για τα εισιτήρια- τα πακέτα που δίνονται στις εταιρίες και στα γραφεία τουρισµού (εννέα και ένα δώρο) και όλο αυτό το σύστηµα
να συνδυαστεί αυτή η πολιτική ανάµεσα στα δύο σπήλαια πως γίνονται εκπτώσεις , πως κόβονται τα τιµολόγια (αυτό για οκτώ χρόνια είναι το επτασφράγιστο µυστικό της ∆ηµοτικής Αρχής ). Ένα δεύτερο θέµα που δεν το συζητήσαµε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο που τοποθετήθηκαν οι άλλες παρατάξεις έχει σχέση µε το σύστηµα ακύρωσης των εισιτηρίων , Εδώ εσείς είχατε κάνει εδώ και ενάµυσι χρόνο µια τροµερή παρουσίαση , µια ολόκληρη θεατρική παράσταση πως είχατε το καλύτερο σύστηµα ακύρωσης
εισιτηρίων που υπάρχει, τώρα το αναιρείτε εκ του αποτελέσµατος, εφόσον λέτε ότι θα βάλετε καινούργιο για να λύσετε τα προβλήµατα που έχετε , άρα αυτό που είχατε ήταν λάθος και παρουσιάστηκε µόνο για τα µάτια του κόσµου. Αυτό δε θα γίνει του
χρόνου , δηλαδή την τελευταία χρονιά της περιόδου αυτής που διανύουµε και την λήξη της ∆ηµοτικής Αρχής . Αυτό είναι στάχτη στα µάτια του κόσµου εφόσον έχουν περάσει οκτώ χρόνια και πάµε στον ένατο πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Αρα λοιπόν υπήρχαν
τρόποι να λύσουµε αυτό το ζήτηµα. Είχαν αναφερθεί και εδώ πέρα αλλά ήταν επιλογή σας συνολικά και την ευθύνη την φέρετε ευτυχώς ή δυστυχώς όλοι γιαυτό που έχει συµβεί µε τα σπήλαια.
Εµείς το έχουµε πεί και φαίνεται αυτό από τη εταιρία που παίρνει σήµερα τις συγκεκριµένες υπηρεσίες ,ξανά τα ίδια , δεν εµπιστευόσαστε και δεν ανοίγετε το παιχνίδι σε άλλους. Σας το λέµε καθαρά είναι στηµένα αυτά τα πράγµατα από το συγκεκριµένο
κύκλωµα το ίδιο– ο συγκεκριµένος υπάλληλος- οι πολίτες που παίρνουν µεταγραφή από την µία εταιρία στην άλλη και πάντα οι ίδιοι την παίρνουνε, και το προσωπικό που είναι , που είναι οι συγκεκριµένοι και έχουν έµµεση σχέση µε την ∆ηµοτική Αρχή ,αυτή
είναι η κατάσταση. Εµείς λοιπόν δεν µπορούµε να στηρίξουµε αυτές τις επιλογές το καταψηφίζουµε και θα το αναδείξουµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αλλού”