Σάμη: Περιμένοντας την ανάπτυξη, μας …πνίξανε τα χορτάρια!!! (pics)

Φίλος από τη Σάμη μας έστειλε τις κάτωθι φωτογραφίες με την επισήμανση:

“Την…ανάπτυξη στη Σάμη, (που έρχεται, ήρθε, φτάνει), μάλλον τη φάγανε τα φίδια!!… Τα εύσημα στους δημοτικούς μας άρχοντες!!…”