Σύμφωνα με τις πρόσφατες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία ο Ταξίαρχος κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, σήμερα (10-11-201 ανέλαβε τα καθήκοντα του ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας, προερχόμενος από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Καλή επιτυχία στα καθήκοντά του