Από Αργοστόλι για Σάμη, πριν από λίγο. Φωτό, Γεωργία Καβαλλιεράτου