Μπράβο !!!!!! 200 κιλά ( γοφετα ) η ψαριά του Παναγιώτη σήμερα!!!!!! Πάντως οι πρώτοι πελάτες πλησιάζουν με όρεξη!!!!!!!

Από το fb του Σταθης Τσελεντης