βραδινό σουλατσο στην πλατεία .. Αργοστόλι Κεφαλονιάς ……

Από το fb του Γιώργου Αποστολάτου