Δήμος Κεφαλλονιάς: Άλλα 5.800 ευρώ σε τουριστική προβολή

Συνεχίζει την χρηματοδότηση της τουριστικής προβολής ο Δήμος Κεφαλλονιάς. Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια δίνει άλλα 5.800 ευρώ “περί της αναγκαιότητας για
Α]έντυπες καταχωρήσεις σε 4 τέσσερα περιφερειακά µέσα (εφηµερίδες, περιοδικά) & ∆ιαφηµιστική προβολή σε τρία περιφερειακά ραδιόφωνα & ∆ιαµόρφωση προγράµµατος
προβολής σε περιφερειακά µέσα, δηµιουργία µακέτας έντυπής καταχώρησης και ραδιοφωνικού σπότ, Β]Ολοσέλιδη καταχώρηση σε τουριστική έκδοση στην αγγλική γλώσσα που διανέµεται στην Κύπρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σηµαντικές τουριστικές
εκθέσεις & Ολοσέλιδη καταχώρηση σε τουριστικό οδηγό στην αγγλική γλώσσα που διανέµεται σε σηµαντικές τουριστικές εκθέσεις”

Δείτε εδώ την απόφαση: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A93%CE%9D%CE%A9%CE%955-1%CE%98%CE%93?inline=true