Κεφαλονιά: “Πράσινο φως” για νέο ξενοδοχείο κόστους 720.000 ευρώ

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για ξενοδοχεία στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης Βούλγαρη Νικολή του Σπυρίδωνα, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 4 αστέρων στην Κέρκυρα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.617.800 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.617.800 ευρώ.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου 4 αστέρων NISSAKI BEACH στην Κέρκυρα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.864.529,12 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.864.529,12 ευρώ.

Τέλος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΛΑΣΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου 3 αστέρων στην Κεφαλλονιά,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 720.025 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 720.025 ευρώ.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr