Ο Δήμος “ρίχνει χρήμα” στην τουριστική προβολή του νησιού!

Αποφασισμένος είναι ο Δήμος Κεφαλλονιάς για την τουριστική προβολή του νησιού και έτσι αποφάσισε να διαθέσει το αξιοσέβαστο κονδύλι των 5.800 ευρώ για Α]έντυπες καταχωρήσεις σε 4 τέσσερα περιφερειακά μέσα (εφημερίδες, περιοδικά) &
Διαφημιστική προβολή σε τρία περιφερειακά ραδιόφωνα & Διαμόρφωση προγράμματος
προβολής σε περιφερειακά μέσα, δημιουργία μακέτας έντυπής καταχώρησης και
ραδιοφωνικού σπότ, Β]Ολοσέλιδη καταχώρηση σε τουριστική έκδοση στην αγγλική γλώσσα
που διανέμεται στην Κύπρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σημαντικές τουριστικές
εκθέσεις & Ολοσέλιδη καταχώρηση σε τουριστικό οδηγό στην αγγλική γλώσσα που
διανέμεται σε σημαντικές τουριστικές εκθέσεις

Δείτε την απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%9A3%CE%A9%CE%955-%CE%9C0%CE%9B?inline=true