Με ΚΥΑ καθορίζεται το ποσό που θα καταβάλλουν ετησίως ανά τ.μ.

Το ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων, θα πληρώνουν στο εξής ως τέλος οι επιχειρηματίες, τα καταστήματα των οποίων έχουν εμβαδόν από 300 τ.μ. και άνω και διαθέτουν χώρο για όσους θέλουν να καπνίσουν το τσιγάρο τους.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 103/24.1.2019, το τέλος αποδίδεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στην Εφορία με την υποβολή δήλωσης άπαξ ετησίως έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα χώρος καπνιζόντων για το επόμενο έτος. Επιχειρήσεις που δημιουργούν για πρώτη φορά χώρους καπνιζόντων μετά την 31η Δεκεμβρίου, οφείλουν να καταβάλλουν το τέλος πριν την έναρξη λειτουργίας των χώρων αυτών.

Η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων ξεκινά με την καταβολή του τέλους καπνιζόντων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, για το οποίο αυτό έχει καταβληθεί. Η απόδειξη δε καταβολής του αποτελεί απόδειξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων. Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή η μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης τέλους καπνιζόντων, έχουν εφαρμογή, κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν.

Εξαιρετικά, προκειμένου για την νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το έτος 2019, οι υπόχρεοι που έχουν ήδη προβεί στην ανανέωση λειτουργίας του χώρου καπνιζόντων για την περίοδο από 1-7-2018 έως 30-6-2019 με την καταβολή τέλους, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έως τις 31-03-2019 και να καταβάλουν το μισό του αναλογούντος ετήσιου τέλους.

Τέλος, οι υπόχρεοι που κάνουν έναρξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων μετά την 24η Ιανουαρίου 2019 και εντός του έτους, υπολογίζουν και καταβάλλουν το τέλος καπνιζόντων βάσει του ποσού των 200 ευρώ ανά τ.μ. και του υπολοιπόμενου χρόνου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Αναδημοσίευση από http://www.contraseolous.gr

Προηγούμενο άρθροΤώρα: Έρχεται μηχανική βοήθεια για το ΒΑΣΟΣ Κ (pics)
Επόμενο άρθρο“Κραχ” στα ΕΛ.ΤΑ. Κίνδυνος για τους μισθούς 6.000 υπαλλήλων