Συντάξεις: Πρέπει να γίνουν άμεσα νέες αιτήσεις – ενστάσεις σε ΕΦΚΑ και Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν νέες αιτήσεις στον ΕΦΚΑ και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έτσι ώστε να μην χάσουν χρήματα.

Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, και Ταμείων ΔΕΚΟ πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έτσι ώστε να λάβουν γνώση του επανυπολογισμού της σύνταξής τους με τα έτη ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης, τον μισθό που καθορίζει την ανταποδοτική σύνταξη που λαμβάνουν, τις κρατήσεις που τους έχουν επιβληθεί, αλλά κυρίως τα ποσά των προσωπικών διαφορών.

Οι συνταξιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα περίεργο γεγονός. Δεν έχουν αναρτηθεί τα ενημερωτικά που θα έπρεπε να λαμβάνουν και έτσι η αίτηση που θα πρέπει να κάνουν παίρνει τον χαρακτήρα ένστασης η οποία πρέπει να υποβληθεί άμεσα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι αποδέχονται σιωπηρά τον επανυπολογισμό και συμφωνούν με το ποσό που τους καταβάλλεται, ακόμη και εάν υπάρχουν λάθη ή παράνομες κρατήσεις.

Εάν δεν υπάρξει έκδοση νέας συνταξιοδοτικής απόφασης οι συνταξιούχοι στερούνται το δικαίωμα να σε αναδρομικά από παράνομες μειώσεις.

Τι θα πρέπει να γράφουν οι συνταξιούχοι στις αιτήσεις

Οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων θα πρέπει να ζητούν τη νέα συνταξιοδοτική απόφαση η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία μετά από μεταβολή της αρχικής σύνταξης και ανάλυση του επανυπολογισμού της σύνταξής τους:
-Πόσα είναι τα έτη ασφάλισης που υπολογίστηκαν για το νέο ποσό της σύνταξης.
-Ποιο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης.
-Ποιες συντάξιμες αποδοχές έχουν ληφθεί υπόψη ώστε να γίνει ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των ετών ασφάλισης.
-Ποια είναι η προσωπική διαφορά μεταξύ παλιάς και νέας σύνταξης.
-Ποιες είναι οι κρατήσεις που επιβάλλονται και σε ποια ποσά.

Αναδημοσίευση από www.newsit.gr