Το Travel Channel ταξιδεύει στα Ιόνια Νησιά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη σύμβαση διαφημιστικής προβολής των Ιονίων Νήσων  με το τηλεοπτικό κανάλι του Ηνωμένου Βασιλείου Travel Channel. Πρόκειται για σποραδική τηλεοπτική μετάδοση μονόλεπτων τηλεοπτικών σποτ, η οποία θα προβληθεί σε όλες τις χώρες στις οποίες εκπέμπει το κανάλι, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Οι ανωτέρω μεταδόσεις θα πραγματοποιούνται από τις 15 Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες υψηλής τηλεθέασης.

Ο ελάχιστος αριθμός μεταδόσεως είναι οι 500 επαναλήψεις, το δε διατιθέμενο ποσό ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 4 της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 2017-2018» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ανωτέρω ενέργεια ακολουθείται κατόπιν μελέτης, λόγω της διείσδυσης του καναλιού στην παγκόσμια αγορά με απώτερο στόχο τη διεκδίκηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού τουριστών.

Παράλληλα στοιχεία τα οποία συνεκτιμήθηκαν για την επιλογή του μέσου από την Περιφέρεια, είναι το κόστος της μετάδοσης, η απήχηση του μέσου ενημέρωσης στο ευρύ κοινό όπως αυτή συνάγεται από το ύψος των ποσοστών τηλεθέασης ή ακροαματικότητας που το μέσο καθώς και την απήχηση του μέσου ενημέρωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες του κοινού,  εφόσον πρόκειται για προβολή δραστηριοτήτων συγκεκριμένου χαρακτήρα.

Τέλος, βασικό μέλημα της Περιφέρειας αποτελεί μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική προβολή του προορισμού Ιόνια Νησιά σε παγκόσμιο επίπεδο με τη σύναψη περαιτέρω συμφωνιών με διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα , με στόχο την υψηλή αναγνωσιμότητα του προορισμού και του τουριστικού του προϊόντος.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr