Κατακλύζουν οι πληροφορίες ότι έχουμε και δεύτερη παραίτηση “βόμβα” στο Λιμενικό Ταμείο και μάλιστα από σημαίνων στέλεχος.

Για να δούμε θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ή θα έχουμε false alarm;