Αγαπητό kefalonia magazine

Άλλη μία απόδειξη ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής Παρίσης αποκάλυψε χθες ο υποψήφιος Δήμαρχος Μάκης Φόρτες.

Σύμφωνα με τον υποψήφιο Δήμαρχο, χάθηκε πρόγραμμα χρηματοδότησης μελετών καθώς η Δημοτική Αρχή δεν κατέθεσε ούτε μισή πρόταση! Γράφει ο Φόρτες:

“Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε πρόσκληση στις 15/10/2018 για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μελετών με σκοπό την προετοιμασία και ωρίμανση έργων υποδομής για υλοποίηση στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΦ1465ΧΙ8-ΜΒΦ).
Εξ όσων γνωρίζω από τον Δήμο Κεφαλονιάς δεν κατατέθηκε ….καμία πρόταση και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ασχολήθηκε καν με το θέμα.
Άλλο ένα επιβεβαιωτικό στοιχείο αναποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αρχής.”

Και ρωτώ εγώ: Μήπως γιατί δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ;

Τα συμπεράσματα δικά σας

Ο τοπικός αναλυτής