Υπάρχει αντιπολίτευση στο τοπικό Επιμελητήριο;

Έχω μία απορία: Αυτή η αντιπολίτευση στο Επιμελητήριο υπάρχει; Ζει;

Διότι τόσα γράφτηκαν για την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, όχι και πολύ τιμητικά θα έλεγα γι’αυτήν αλλά απάντηση δεν βλέπω να υπάρχει…

Γιατί;