Προς αποφυγήν παραπλανητικών εντυπώσεων από γνωστούς φορείς παραπληροφόρησης και αλλοίωσης της πραγματικότητας
σημειώνουμε τα εξής:
1. Οι οφειλές της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο από τους λογαριασμούς της
ΔΕΗ είναι ουσιαστικά τυπικές καθώς η ΔΕΥΑΚ ανήκει στο Δήμο
100% και ο Δήμος έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τις επιλογές
του προκειμένου να στηρίξει την πολιτική χαμηλής τιμής
νερού. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν προεισπράττονται από τη
ΔΕΥΑΚ από τους δημότες, όπως συμβαίνει με το Φ.Π.Α., απλά η
ΔΕΥΑΚ από τα έσοδά της πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργικές
ανάγκες της που όμως με το σημερινό κόστος του νερού τα
έσοδά της δεν επαρκούν. Γι’ αυτό το λόγο, οι οφειλές της ΔΕΥΑΚ
από τη ΔΕΗ προς το Δήμο Κεφαλλονιάς είναι διαχρονικό
πρόβλημα όλων των διοικήσεων από το 2011 μέχρι σήμερα
διότι μέσα στην οικονομική κρίση θα ήταν εξοντωτικό για τους
δημότες να υπάρξει θεαματική αύξηση των τιμολογίων του νερού.

2. Η κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ από τη ΔΕΗ προς το
Δήμο Κεφαλλονιάς, που ούτως ή άλλως είναι ο ιδιοκτήτης της,
είναι μία επιλογή που προέκυψε από τις σχετικές εισηγήσεις
ορκωτών λογιστών και την επιβεβαίωση της νομιμότητάς
της με σχετική γνωμοδότηση από δικηγόρο – καθηγητή
Πανεπιστημίου. Οι άλλες λύσεις που θα μπορούσε να
προκριθούν από τα συλλογικά όργανα του Δήμου Κεφαλλονιάς θα
ήταν η δανειοδότηση ή η ρύθμιση των οφειλών, και τα δύο όμως
συνεπάγονταν την αύξηση του κόστους του νερού, κάτι που
ο Δήμος Κεφαλλονιάς δεν επιθυμούσε.

Η ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων νήσων της διαδικασίας της κεφαλαιοποίησης ενάμιση περίπου χρόνο μετά την αρχική απόφαση περί αυτής δημιουργεί τουλάχιστον προβληματισμούς πολύ περισσότερο όταν αυτή λαμβάνει χώρα 10 περίπου μέρες πριν τις εκλογές. Επειδή όμως η Ελληνική Πολιτεία έχει ακόμα ανεξάρτητους θεσμούς όπου τα νομικά θέματα μπορεί να κριθούν με πλήρη αντικειμενικότητα, προσφεύγουμε στην αρμόδια Επιτροπή κατά της επίμαχης απόφασης ακύρωσης.

Ο Πρόεδρος
Ανουσάκης Νικόλαος