Διαβάστε τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την απόφαση εδώ