Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ