Διαβάστε αναλυτικά τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, τις τρεις διαφορετικές προτάσεις καθώς και την απόφαση εδώ