Δρακουλογκωνας: 16 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 4 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018.
16 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 4 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ.
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018
• Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του κτηρίου του Διοικητηρίου, Π/Υ 141.300€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του ΕΟΔ Κεφαλονιάς, Π/Υ 387.888€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης, Π/Υ 1.000.000€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ(Προμήθεια των απαιτούμενων υλικών).
• Αποκατάσταση ασφάλειας πρανούς Ε.Ο. αρ. 25, Π/Υ 376.000€, ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ
• Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. αρ 18 (Άγιος Γεώργιος- Καπανδρίτι), Π/Υ 250.000€, ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ
• Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του ΕΟΔ Παλλικής, Π/Υ 890.000€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Αποκατάσταση – Βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου, Π/Υ 1.860.000€, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
• Συντήρηση και αναβάθμιση Ε.Ο με αρ. 6 προς αεροδρόμιο, Π/Υ 130.000€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του ΕΟΔ Ιθάκης, Π/Υ 182.112€, ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ
• Αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. αρ. 25, Π/Υ 74.000€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Επούλωση λακκούβων και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου, Π/Υ 54.352€, ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ
• Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλονιάς, Π/Υ 2.000.000€, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
• Αντιπλημμυρικά έργα Ιθάκης, Π/Υ 100.000€, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
• Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών έργων και κλάδων του Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλονιάς, Π/Υ 186.194€, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
• Εκσυγχρονισμός – βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Σκάλας, Π.Υ. 200.000€, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
• Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών έργων και κλάδων του Υδρογραφικού Δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 53.805€, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ
• Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σιμωτάτων, ποσού 331.725€, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
• Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή «ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ», ποσού 169.627€, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
• Μελέτη Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κεφαλονιά, ποσού 10.000€, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
• Μελέτη Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Ιθάκη, ποσού 10.000€, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ
• Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης, Π/Υ 6.640.000€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση ΕΟΔ (Γύρος Κουτάβου) Π/Υ 300.000€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Συντήρηση, ανακατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κεφαλονιάς, Π/Υ 100.000€, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
• Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ΕΟΔ Ιθάκης, Π.Υ. 71.582€ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
• Συντήρηση – αποκατάσταση Ε.Ο. αρ.39 στη θέση ¨ΛΙΒΑΔΙ¨ έως είσοδο Ληξουρίου, Π/Υ 950.000€, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
• Πρώτη Σ.Σ. έργου Συντήρηση – αποκατάσταση Ε.Ο. αρ.39 στη θέση ¨ΛΙΒΑΔΙ¨ έως είσοδο Ληξουρίου, Π/Υ 125.000€, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
• Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης, Π/Υ: 187.769,16€. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
• Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 200.000€, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
• Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων, Π/Υ 200.000€, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
• Βελτίωση – εκσυγχρονισμός βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου Παλλικής, Π/Υ 195.000€
• Βελτίωση – εκσυγχρονισμός γηπέδου Μακρυωτίκων Πυλάρου, Π/Υ 200.000€

Παναγής Δρακουλογκωνας

Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιας-Ιθακης