Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Επανακαθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων»

Σύμφωνα με την αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (ΦΕΚ 3941 Β΄/11-9-2018) υπουργική απόφαση περί κατάταξης σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμού δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, τα σχολεία των Μεσοβουνίων Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο – Λύκειο της Δ.Ε. Ερίσου του Δήμου Κεφαλονιάς αποχαρακτηρίστηκαν από δυσπρόσιτα.

Συγκεκριμένα, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 7γ, του άρθρου 13, του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄/83) χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  «…που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες…»

Η περιοχή των Μεσοβουνίων  Ερίσου, στην οποία  λειτουργούν οι σχολικές μονάδες με 200 μαθητές και μαθήτριες, βρίσκεται σε απόσταση 50 περίπου χιλιομέτρων από το Αργοστόλι. Η πρόσβαση είναι δυσχερής, καθώς γίνεται μέσου ορεινού οδικού δικτύου, ενώ χαρακτηριστική είναι και η έλλειψη συγκοινωνιών. Επίσης, τα πλησιέστερα σχολεία βρίσκονται σε απόσταση μιας ώρας από την περιοχή.

Με την αναμοριοδότηση των σχολείων και τον αποχαρακτηρισμό τους από δυσπρόσιτα δημιουργούνται προβλήματα στην παροχή του διδακτικού έργου, καθώς, ελλείψει κινήτρου, οι σχολικές μονάδες, στις οποίες κατά βάση υπηρετούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι υποστελεχωμένες.

Επειδή, ο σύλλογος εκπαιδευτικών του γυμνασίου-λυκείου των Μεσοβουνίων, ο σύλλογος γονέων και το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο, με την από 12-12-2017 ανοικτή επιστολή   προς το Υπουργείο είχαν επισημάνει εγκαίρως τα ζητήματα της στελέχωσης με τον επικείμενο αποχαρακτηρισμό.

Επειδή, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνδυασμό με το διαθέσιμο δίκτυο συγκοινωνιών, δε διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στη μετάβασή τους σε αυτήν.

Επειδή, δυσχεραίνεται η παροχή του εκπαιδευτικού έργου λόγω υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων της περιοχής.

Επειδή, για περιοχές της Επικράτειας που αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα, όπως Αμιράς, Άγιος Κύριλλος, Αντισκάρι, Κρότος και Αχεντριάς  Ηρακλείου, Βολίμες Ζακύνθου και Κάνδανος Χανίων, τροποποιήθηκε η αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 υπουργική απόφαση  και τα σχολεία τους επανακαθορίστηκαν ως δυσπρόσιτα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται να τροποποιήσει την παραπάνω Υπουργική Απόφαση,  ώστε να επανακαθοριστούν ως δυσπρόσιτα τα σχολεία της περιοχής Μεσοβουνίων Δ.Ε. Ερίσου Κεφαλληνίας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Προηγούμενο άρθροΙθάκη: Δεν συμφωνούμε να αδειοδοτηθεί κανένα ιχθυοτροφείο στην περιοχή μας.
Επόμενο άρθροΈρχονται διακοπές νερού στο Αργοστόλι