Η γέφυρα του Πορου επισκευάστηκε από το συνεργείο του Δήμου προσωρινά.

Ο Αντιδήμαρχος
Νικος Κουρκουμέλης