Κοκκολης-Κρατσα στην Αγία Ευφημία: Υποσχέσεις για βιολογικό καθαρισμό, περιφερειακό και αντιπλημυρικα

Πρωινή επίσκεψη στην Αγία Ευφημία με την υπ. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Rodi Kratsa όπου και συζητήσαμε για τα μεγάλα θέματα της Πυλάρου- το σχέδιο πόλης, την ανάγκη κατασκευής του περιφερειακού δρόμου και δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού καθώς και τα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Από το fb του Γιώργου Κοκκολη