Μάκης Φόρτες: Περί εσόδων από τις ανεμογεννήτριες…για την ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Το ζήτημα της διάθεσης των εσόδων από τις ανεμογεννήτριες είναι πολύπαθο και εν πολλοίς σκανδαλώδες.

Από πολιτικής άποψης οι πάντες εκτός του τοπικού συμβουλίου Διλινάτων και αυτό από την προσωπική πίεση του Τοπικού Συμβούλου Τάσου Τζωρτζάτου κωφεύουν 9 χρόνια τώρα και ιδιαίτερα τα πέντε τελευταία χρόνια της δημοτικής θητείας Παρίση.

 

Καταρχήν τα νομικά ζητήματα

Βάσει της νομοθεσίας (νόμοι 3468/2006, 3851/2010 και 4203/2013)  γίνεται παρακράτηση επί του τζίρου των σταθμών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανεμογεννήτριες κ.λ.π.) που είναι 3% και κατανέμεται ως εξής:

Το 1% παρακρατείται από τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και (πρέπει να) αποδίδεται μέσω μείωσης των λογαριασμών της ΔΕΗ στους κατοίκους των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένες ΑΠΕ που καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ήδη στην Κεφαλονιά έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ κάποια ποσά.

Το 1,7% αποδίδεται απευθείας στους Δήμους που εντός των ορίων τους είναι εγκαταστημένοι σταθμοί ΑΠΕ και από αυτό το ποσό το 80% πηγαίνει για έργα περιβάλλοντος στη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και το υπόλοιπο  20% για αντίστοιχα έργα στο σύνολο του Δήμου.

Και το 0,3% καταλήγει στο Πράσινο Ταμείο.

 

Και πάμε στα δικά μας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας  είναι εγκαταστημένες στην Κεφαλονιά και λειτουργούν 5 σταθμοί συνολικής ισχύος 83,7 MW (Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος του 2019).

Και συγκεκριμένα στις εξής επτά κοινότητες:

Μακρυώτικα, Διλινάτα, Νύφι, Διβαράτα, Θηναία, Κουρουκλάτα  και Αγκώνας .

Εξ αυτών οι πέντε ανήκουν στο νέο Δήμο Αργοστολίου (Διλινάτα, Νύφι, Θηναία, Κουρουκλάτα  και Αγκώνας)  και οι δύο στο Δήμο Σάμης (Διβαράτα, Μακρυώτικα)  

 

Αναλυτικά τα στοιχεία των 5 σταθμών είναι:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

 

1) Αιολικό πάρκο ΜΟΝΟΛΑΤΗ – ΞΕΡΟΛΙΜΠΑ  (Ισχύς: 13,6 MW)

Μοναδικός Αριθμός Σταθμού: 20011227004

 

Ημερομηνία Ενεργοποίησης Σύνδεσης: 25/01/2006

 

Δημ./Διαμ.-Κοινότητα     Ποσοστό %

Διλινάτων                           100

 

http://www.resoffice.gr/file/reg/view.jsp?mas=20011227004

 

http://www.eltechanemos.gr/portfolio-item/wind-park-monolati/

 

2) Αιολικό πάρκο ΟΡΟΣ ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ  (Ισχύς: 27,2 MW)

Μοναδικός Αριθμός Σταθμού: 20030915005

 

Ημερομηνία Ενεργοποίησης Σύνδεσης: 14/04/2009

 

Δημ./Διαμ.-Κοινότητα         Ποσοστό %

Διλινάτων                                 2,14526

Μακρυωτίκων                       97,85473

 

http://www.resoffice.gr/file/reg/view.jsp?mas=20030915005

http://www.eltechanemos.gr/portfolio-item/wind-park-agia-dynati/

 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

 

Αιολικό πάρκο ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ  (Ισχύς: 30 MW)

Μοναδικός Αριθμός Σταθμού: 20030915003

 

Ημερομηνία Ενεργοποίησης Σύνδεσης: 15/04/2009

 

Δημ./Διαμ.-Κοινότητα       Ποσοστό %

Αγκώνος                              8,24723

Διβαράτων                         39,13266

Μακρυωτίκων                  27,97821

Νυφίου                               24,64191

 

http://www.resoffice.gr/file/reg/view.jsp?mas=20030915003

 

 

ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

 

Αιολικό πάρκο ΔΑΦΝΗ  (Ισχύς: 10,2 MW)

Μοναδικός Αριθμός Σταθμού: 20030915007

 

Ημερομηνία Ενεργοποίησης Σύνδεσης: 26/04/2011

 

Δημ./Διαμ.-Κοινότητα       Ποσοστό %

Θηναίας                                39,66558

Κουρουκλάτων                    20,05908

Μακρυωτίκων                       0,00841

Νυφίου                                  34,31487

Φάρσων                                  5,95204

 

http://www.resoffice.gr/file/reg/view.jsp?mas=20030915007

 

 

ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ

 

Αιολικό πάρκο ΕΥΜΟΡΦΙΑ  (Ισχύς: 2,7 MW)

Μοναδικός Αριθμός Σταθμού: 20031222010

 

Ημερομηνία Ενεργοποίησης Σύνδεσης: 24/03/2011

 

Δημ./Διαμ.-Κοινότητα     Ποσοστό %

Διλινάτων                           100

 

http://www.resoffice.gr/file/reg/view.jsp?mas=20031222010

 

Αυτά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την κατανομή των εσόδων στις κοινότητες και όχι να προβάλλεται ως λόγος της μη απόδοσής τους….ότι δεν υπάρχουν σαφή όρια.

 

Και πάμε στα έσοδα

 

Με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου όπως προκύπτουν από τους δημοσιευμένους πίνακες εσόδων μέχρι και τον Απρίλιο 2019 τα έσοδα από τις ανεμογεννήτριες είναι:

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΕ ΑΠΟ 2011 έως και τον Απρίλιο 2019

 

Κωδικοί 0469.01 & 2119.09

 

Το 2011 εισπράχθηκαν 263.084,46 ευρώ

Το 2012 εισπράχθηκαν 244.149,65 ευρώ

Το 2013 εισπράχθηκαν 198.364,38 ευρώ

Το 2014 εισπράχθηκαν 360.383,24 ευρώ

Το 2015 εισπράχθηκαν 221.590,28 ευρώ

Το 2016 εισπράχθηκαν 233.857,68 ευρώ

Το 2017 εισπράχθηκαν 285.005,68 ευρώ

Το 2019 εισπράχθηκαν 212.018,44 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 2.245.852,41 ευρώ

 

Τι έχει δαπανηθεί

Μέχρι και το 2016 δεν έχει δαπανηθεί …ούτε ένα ευρώ από τα έσοδα που προέρχονται από τις ΑΠΕ !

Το 2017 εμφανίζονται για πρώτη φορά (!) να έχουν δαπανηθεί….9.752,10 ευρώ για την παιδική χαρά των Διλινάτων και το 2018 άλλα 19.719,72 για  προμήθεια οργάνων της παιδικής χαράς  Διλινάτων και 19.959,41 για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων

παιδικών χαρών Διβαράτων.

Συνολικά δηλαδή στην 9ετία 2011 – 2019 με έσοδα 2.245.852,41 ευρώ δαπανήθηκαν 49.431,23 ευρώ δηλαδή μόλις το …2,20% των εσόδων !

Για δε το 2019 έχουν προγραμματιστεί, προφανώς ένεκα εκλογών, 40 έργα συνολικού προϋπολογισμού …. 922.441,12 και εγγεγραμμένης πίστωσης για το 2019 το ποσόν των 879.826,12 ευρώ. Μέχρι και τον Απρίλιο …ΔΕΝ έχει δαπανηθεί ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και για να είμαι απόλυτα σωστός έχουν ξεκινήσει κάποια έργα, όπως οι «Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισμού Αγκώνα Δ.Ε. Αργοστολίου Δήμου Κεφαλλονιάς».

 

Τι οφείλονται σε κάθε χωριό

Με κάθε επιφύλαξη και με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου που παρατέθηκαν προηγούμενα σε σχέση με το ποσοστό κάθε κοινότητας σε κάθε σταθμό και τα ποσά που κατανεμήθηκαν στους καταναλωτές της ΔΕΗ ανά κοινότητα, τα ποσά που οφείλονται σε κάθε χωριό είναι:

Στα Μακρυώτικα το 35,54% δηλαδή 798.175,96 ευρώ.

Στα Διλινάτα το 22,44% δηλαδή 503.969,28 ευρώ.

Στο Νύφι το 20,38% δηλαδή 457.704,72 ευρώ.

Στα Διβαράτα το 13,78% δηλαδή 309.478,46 ευρώ.

Στον Αγκώνα το 3,44% δηλαδή 77.257,32 ευρώ.

Στη Θηνιά το 3,16% δηλαδή 70.968,94 ευρώ και

Στα Κουρουκλάτα το 1,26% δηλαδή 28.297,74 ευρώ.

Είναι προφανές ότι η νέα Δημοτική Αρχή πρέπει, οφείλει, να αποδώσει αυτά τα ποσά στα χωριά που τα δικαιούνται και πρώτοι δεσμευόμαστε εμείς.

Η τοποθέτηση των υπολοίπων υποψηφίων αναμένεται με ενδιαφέρον.

 

Επίλογος

Μια «καυτή πατάτα» περιμένει τη νέα δημοτική αρχή.

Πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ (για την ακρίβεια 2.245.852,41 ευρώ) μέχρι τον Απρίλιο του 2019 έχουν μπει στο ταμείο του Δήμου και έχουν κατευθυνθεί σε άγνωστες κατευθύνσεις.

Με λίγα λόγια: 2.245.852,41 ευρώ που έπρεπε να έχουν επενδυθεί στα Διλινάτα,

Νύφι, Θηναία, Κουρουκλάτα  και Αγκώνας του Δήμου Αργοστολίου και στα Διβαράτα και τα Μακρυώτικα του Δήμου Σάμης …είναι άγνωστο που έχουν πάει.

Η δημοτική αρχή είναι πολιτικά και νομικά (υπάρχει από το 2016 καταγγελία του ΤΣ Διλινάτων στον εισαγγελέα που βρίσκεται σε ανακριτική εξέλιξη) εκτεθειμένη, ενώ πολιτικά εκτεθειμένη βρίσκεται και η μείζονα αντιπολίτευση και προσωπικά ο Θ. Μιχαλάτος ο οποίος εκτός κάποιων τοποθετήσεων στο Δ.Σ. όταν ερχόταν το θέμα για συζήτηση και κάποιου όψιμου λόγου ένεκα εκλογών ….ουδέν έτερον κι ελπίζω να μην παρουσιάσει, όπως με άλλα θέματα π.χ. εγκατάλειψη του Νάπιερ, ως παρεμβάσεις του ….. ρεπορτάζ της ιστοσελίδας του ιδιοκτησίας του σταθμού inkefalonia.