Όλες οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας εδώ