Όλα τα προβλήματα του τόπου μας είναι σημαντικά.
Αν σας ρωτούσε όμως κάποιος ποιο θεωρείτε εσείς ότι αποτελεί το πρόβλημα που πρέπει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα η νέα Δημοτική αρχή και να προσπαθήσει να επιλύσει από την 1η κιόλας του Σεπτέμβρη που θα αναλάβει τι θα απαντούσατε;

Γράψτε την απάντησή σας στα σχόλια.

Α. Υγεία-Νοσοκομείο
Β. Παιδεία-Σχολική στέγη
Γ. Καθημερινότητα του πολίτη
Δ. Κοινωνικές δομές Δήμου
Ε. Εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο
ΣΤ. Οργάνωση Δήμου και επικοινωνία με τον πολίτη
Ζ. Άλλο