Το Ληξούρι πρέπει να κρατήσει τις δομές που εξυπηρετούν και οδηγούν στην ανάπτυξη.
οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς πρέπει να διατηρήσουν την εργασιακή τους σχέση

Το Ληξούρι πρέπει να κρατήσει τις δομές που εξυπηρετούν και οδηγούν στην ανάπτυξη.οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς πρέπει να διατηρήσουν την εργασιακή τους σχέση

Posted by Theodoros Galiatsatos on Wednesday, July 7, 2021