Ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέθεσε  η Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αφροδίτη Θεοπεφτάτου σχετικά με την λειτουργία του  Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Μετά την κατάργηση του Τμήματος  ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και την ένταξή του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λειτουργεί Συμβούλιο Ένταξης αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών. Επίσης οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσωνεντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το όποιο έχει αναλάβει  να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του τότε  ΤΕΙ  Ιονίων Νήσων,  δεν έχειπροβεί στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού που είχε ήδη εγκριθεί για να υλοποιήσει το διδακτικό έργο του χειμερινού εξαμήνου του τμήματος.

Η Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό Παιδείας  να συμβάλει στην υλοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, η ανεμπόδιστη συνέχιση της φοίτησης των σπουδαστών του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, καθώς και να εξασφαλιστεί η εργασία του  προσωπικού που για μεγάλο χρονικό διάστημα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες  του τμήματος.

Επισυνάπτεται η ερώτηση της Βουλευτή.

Αθήνα, 26Νοεμβρίου 2018
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
Βουλευτής Κεφαλληνίας&Ιθάκης
Γραμματέας Κ.Ο.  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

 

     ΘΕΜΑ: “Λειτουργία του  Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων”.

 

 

Με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 4559/2018 το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάχθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο πλέον υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση μεταξύ άλλων και σε όλες τις υποχρεώσεις τουΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω νόμου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από 1-10-2018 έως 31-8-2022 λειτουργεί Συμβούλιο Ένταξης, με έδρα την Αθήνα, αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών.

Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ιδίου νόμου, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, αυτοί δηλαδή που έως την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, με δικαίωμα όμως να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Συγκεκριμένα οι φοιτητές του εν λόγω Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεχίζουν τις σπουδές τους  και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, λαμβάνοντας τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τμήματος ΤΕΙ.

 

Επειδή το πρόγραμμα σπουδών του  Τμήματος Τεχνολογίας  Ήχου και Μουσικών Οργάνων του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεχίζει να λειτουργεί, έως ότου αποφοιτήσουν οι φοιτητές που είναι σήμερα εγγεγραμμένοι σε αυτό, ενώ την εύρυθμη λειτουργία του κατά την μεταβατική φάση διασφαλίζει το Συμβούλιο Ένταξης, αρμόδιο για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και για την πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικου προσωπικού.

     Επειδή στις 28-9-2018 η Διοικούσα Επιτροπή του τότε  ΤΕΙ  Ιονίων Νήσων με απόφασή της είχε εγκρίνει τις αναθέσεις διδακτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019.

Επειδή με την επερχόμενη εκ του Ν. 4559/2018 μεταβολή και την κατάργηση της αυτοτέλειας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατέστη καθολικός διάδοχος αυτού και ως προς τις υποχρεώσεις του, όπως ήταν και οι προσλήψεις του διδακτικού προσωπικού.

Επειδή μέχρι σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει προβεί στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού που είχε ήδη εγκριθεί για να αναλάβει το διδακτικό έργο του χειμερινού εξαμήνου του τμήματος.

Κατόπιν των παραπάνω:

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

     Προτίθεται να συμβάλει στην υλοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, η ανεμπόδιστη συνέχιση της εκπαίδευσης  των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, αλλά επιπλέον και η εξασφάλιση της εργασίας του  προσωπικού που για μεγάλο χρονικό διάστημα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες  του τμήματος;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

 

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

 

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθροΧωρίς καράβια η Κεφαλονιά την Τετάρτη
Επόμενο άρθροO Ανδρέας Παντελειός στο νέο Δ.Σ. της ΕΣΕΕ με την αντιπολίτευση