Συνδυασμός “Μακρυώτικα μας από το παρόν στο μέλλον” (ονόματα υποψηφίων)

Επιθυμία και στόχος της κίνησης μας, “Μακρυώτικά μας, Απο το παρόν στο μέλλον”, είναι να θυμίσουμε στον κάθε πολίτη το δικαίωμα και την υποχρέωση του στην ψήφο. Μια ψήφο πέρα από τη συνήθεια και τα μικροπολιτικά συμφέροντα. Μια ψήφο που στρέφεται ενάντια στην αδιαφορία και την ανοχή και αποτελεί επιλογή συνειδητής σκέψης. Η ουσιαστική ευημερία του χωριού μας και η δίκαιη αντιμετώπιση κάθε μέλους της κοινωνίας μας αποτελούν το πρώτιστο μέλημα μας. Συμμετέχουμε στην εκλογική αναμέτρηση όχι για να λάβουμε αλλά για να προσφέρουμε. Να προσφέρουμε μέσω συλλογικής προσπάθειας σε όλους εκείνους τους κρίσιμους τομείς που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής μας και το μέλλον μας. Τα προβλήματα αυτά δεν παίρνουν αναβολή και δεν λύνονται με πρόσκαιρες επιφανειακές λύσεις. Απαιτείται τεχνογνωσία, μακροπρόθεσμες πρακτικές και κυρίως ειλικρινής προθυμία για συνολική πρόοδο της περιοχής.
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας είμαστε κυρίως άνθρωποι νέοι, αγωνιούμε για την πορεία του τόπου μας και αρνούμαστε το συμβιβασμό με την αμέλεια του παρελθόντος. Έχουμε τις γνώσεις, την όρεξη και, το ουσιαστικότερο, την ειλικρίνεια να σταθούμε απέναντι στα ουσιαστικά προβλήματα με ανεξάρτητη ματιά λογαριάζοντας μονάχα το καλό του τόπου μας.

«Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η ομίχλη. Εμείς που λες όλα τα φτιάχνουμε στο φως».
Γιάννης Ρίτσος