Συνεδρίασε χτες στον Καραβόμυλο, το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού.
Μοναδικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, “η δημιουργία παιδικού σταθμού στο πρώην Δημοτικό Σχολείο”.
Η πρόταση αυτή είχε έρθει από τη Δημοτική Αρχή ( Δ.Α. ), σε προηγούμενο  Δημοτικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ), με προσθήκη σε αυτή, τη μετακίνηση και στέγαση της Φιλαρμονικής Σάμης “Θέμος Αμούργης” ( Φ.Σ. ), από το πρώην Δημοτικό Σχολείο Καραβομύλου που λειτουργεί από την ίδρυσή της ( 1999 ), στο πρώην Δημοτικό Σχολείου Χαλιωτάτων.

Η πρόταση  ήρθε στο Δ.Σ., γιατί από το το τέλος 2021, ο παιδικός σταθμός,, δεν θα μπορεί να στεγάζεται στον χώρο που βρίσκεται σήμερα, λόγω ακαταλληλότητάς του, ως προς τις προδιαγραφές που ο νέος νόμος ορίζει.
Η  πρόταση της Δ, Α., δεν πέρασε, με βασική ένσταση από τους συμβούλους που την καταψήφισαν  πως “η απομάκρυνση της Φ. Σ. από το κεντρικό σημείο του Δήμου που λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, θα αποθαρρύνει την εγγραφή μαθητών, από Δημοτικές Ενότητες, όπως αυτή της Πυλάρου κλπ.
 Πρότειναν δε “την κατασκευή νέου σύγχρονου παιδικού σταθμού, ακόμα και προκάτ, όπως φτιάχνονται, ( με τις προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει ), πολλά νέοι τέτοιοι στην Ελλάδα,  στο οικόπεδο που στεγάζεται η Φ.Σ., το οποίο ανήκει στον Δήμο Σάμης, ( αυτό είναι εφικτό, λόγω του εμβαδού του οικοπέδου ) και στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Χαλιωτάτων, να μεταφερθεί το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που στεγάζεται σε κτήριο στη Σάμη, με ενοίκιο που πληρώνει ο Δήμος.” 
Προσωπική μας άποψη είναι πως, η μετακίνηση της Φ.Σ. στα Χαλιωτάτα θα αποτρέψει και τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές, στη παρακολούθηση των μαθημάτων,ειδικά αυτούς της Πυλάρου,  λόγω απόστασης και η Φ.Σ. μοιραία, θα οδηγηθεί σε κλείσιμο!
Όσο για το Δημοτικό Σχολείο Χαλιωτάτων, που βρίσκεται μόλις τρία χιλιόμετρα από τη Δρογκαράτη και επί του δρόμου, “εθνική οδός Αργοστολίου – Σάμης –    Χαλιωτάτων ( Δρογκαράτη ) , Πουλάτων, Καραβόμυλου ( Μελισσάνη )”, θα μπορούσε να γίνει ένα  εκθετήριο, γεωλογικού ενδιαφέροντος, με αναφορά στα σπήλαια του Δήμου και στο μοναδικό στην Ελλάδα “φαινόμενο”, υπόγειας ροής των υδάτων από τις Καταβόθρες Αργοστολίου, στη Μελισσάνη και στις εκβολές τους στις ανατολικές ακτές της Κεφαλονιάς.
Είναι κάτι που θα ανεβάσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών ως προς τα σπήλαια του Δήμου και θα επιφέρει έσοδα σε αυτόν, λόγω επισκεψιμότητας.
Για τη κατασκευή νέου παιδικού σταθμού, ως πιο ενδεδειγμένη λύση, θεωρούμε, τη κατασκευή του στο οικόπεδο της Φ.Σ. στον Καραβόμυλο.
Και αρκετός χώρος υπάρχει και σε κεντρικό σημείο του Δήμου μας βρίσκεται.

Το Τ.Σ. Καραβομύλου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα,  “τη κατασκευή νέου σύγχρονου ( όπως ο νόμος ορίζει ),    παιδικού σταθμού, στο οικόπεδο που στεγάζεται η Φ.Σ. και να παραμείνει η Φ.Σ. ως έχει”.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, συζητήθηκαν, το θέμα “καθαριότητα στο χωριό” και “η κατασκευή πινακίδων, με τα ονόματα των δρόμων του χωριού”
Για το πρώτο θέμα, το Τ.Σ. αποφάσισε, να ζητήσει από την Δημοτική Αρχή, να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη καθαριότητα του χωριού, να φτιαχτεί ο νερόμυλος στον Καραβόμυλο κ.αλ.
Στο δεύτερο θέμα, το Τ.Σ., αποφάσισε, να ζητήσει από την Δημοτική Αρχή, την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων που αναφέραμε παραπάνω.
Τάσος Καβαλλιεράτος.

Πηγή: vlahatasamis.blogspot.com