Θεοπεφτάτου: Δύο μηχανικοί για την Ιθάκη

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 10K/2018 προκήρυξη  του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 118 θέσεων τακτικού προσωπικού για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους,Πανεπιστημιακής,Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη προβλέπονται δύο θέσεις για τον Δήμο Ιθάκης ειδικότητας  ΠΕ  Αρχιτέκτονα Μηχανικού  και ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού.

Αθήνα, 2Οκτωβρίου 2018
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Γραμματέας Κ.Ο.  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.