Τροπολογία κατέθεσε η Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αφροδίτη Θεοπεφτάτουστο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Κύρωση της από 21-02-2019 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη-Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων», με την οποία παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης, που εκδόθηκαν από 1-3-2012 έως 31-12-2017, μέχρι τις 31/12/2021.

Ειδικότερα,με τη ρύθμιση αντιμετωπίζονται ενιαία και με αναλογικό τρόπο όλες οι περιπτώσεις διάρκειας ισχύος των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης που εκδόθηκαν από το 2012, καθώς οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης συρρίκνωσαν τις δραστηριότητες στον κατασκευαστικό κλάδο, με αποτέλεσμα  να είναι μεγάλος ο αριθμός των κατασκευών που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Με τις προτεινόμενες διατάξεις αφενός διορθώνονται τυχόν αστοχίες της υφιστάμενης νομοθεσίας και αφετέρου ενισχύεται περαιτέρω η οικοδομική δραστηριότητα, η οποία παρουσιάζει δυναμική ανάκαμψη σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και το 1ο τρίμηνο του 2019.

Επισυνάπτεται η τροπολογία όπως κατατέθηκε.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών«Κύρωση της από 21-02-2019 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη-Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων»

 

ΘΕΜΑ : Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών, αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους

 

Α.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ρύθμιση αυτή, η οποία  είναι αναγκαία με βάση τις αρχές της αναλογικότητας, της  ίσης μεταχείρισης  και της ισονομίας   τοποθετεί ένα τελικό όριο στις συνεχείς παρατάσεις ισχύος των οικοδομικών αδειών που ξεκίνησαν από το έτος 2012 λόγω της μεγάλης  οικονομικής κρίσης και των ανατροπών που αυτή επέφερε στα εισοδήματα των πολιτών. Αποκαθιστά δε τη δίκαιη ισορροπία  που πρέπει να υφίσταται, σε θέματα ρύθμισης των ζητημάτων αυτών,   τις τυχόν αστοχίες των προηγούμενων νόμων (άδειες που εκδόθηκαν σε προηγούμενο χρόνο από άλλες, λήγουν μετά από αυτές)  και  ρυθμίζει  τη  διάρκεια ισχύος των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης με αναλογικό τρόπο,  ώστε οδεύοντας προς την έξοδο από την κρίση να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση για όλες τις άδειες, θέτοντας ως κοινό χρόνο λήξης της ισχύος τους την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Επί πλέον και προς το σκοπό της ενιαίας αυτής αντιμετώπισης, καταργείται η διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 4368/2016.

Οι προτεινόμενες  διατάξεις δεν επιβαρύνουν  τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα θα ενισχύσουν  τα έσοδα του κράτους, έχουν δε πολλαπλασιαστικά κοινωνικά οφέλη, με την έννοια ότι δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας και κατ’  επέκταση της εργασίας.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο ….

  1. Καταργείταιτο άρθρο 76 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’/21-2-16),

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216 Α’/24-12-18).

  1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’/3-11-

2017) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους,  που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8-7-1993 Π.Δ.(ΦΕΚ 795 Δ’/13-7-93) είτε σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’/25-11-2011) κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως  31-12-2021».

 

Αθήνα,  13 Μαΐου 2019

Οι προτείνουσεςΒουλεύτριες

ΘεοπεφτάτουΑφροδίτη

 

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

 

 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Γραμματέας Κ.Ο.  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Προηγούμενο άρθροΠοιοι και γιατί θα λάβουν «ψαλιδισμένη» τη 13η σύνταξη (παραδείγματα)
Επόμενο άρθροΗ Εβελίνη Ζαπάντη υποψήφια με την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» του Θεόφιλου Μιχαλάτου, στην Κοινότητα Λακήθρας