Διαβάστε αναλυτικά στην απόφαση του Υπουργείου Υποδομών εδώ