21.780 Ευρώ τα έσοδα των σπηλαίων έως και τον Απρίλη του 2018

Σε ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής, στην Διαύγεια, αναγράφονται τα έσοδα των σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης, για την νέα τουριστική περίοδο και έως και τον Απρίλη του τρέχοντος έτους. Για την Μελισσάνη αναφέρονται έσοδα, δεκαέξι χιλιάδων πεντακόσια σαράντα έξι Ευρώ   ( 16.546,00 Ε ) και για την Δρογκαράτη,  πέντε χιλιάδων διακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ  ( 5.234 Ε ). Σύνολο είκοσι μία χιλιάδες, επτακόσια ογδόντα Ευρώ.  ( 21.780 ). Να σημειώσουμε πως η Δημοτική Αρχή έχει προ υπολογίσει τα έσοδα των σπηλαίων στα ποσά: Μελισσάνη 950.000 Ευρώ και την Δρογκαράτη 330.000 Ευρώ.

Στην διαύγεια επίσης, δεν αναγράφονται, εισιτήρια και επισκέπτες. Άρα δεν μπορεί η δημοσίευση αυτή εκ’ μέρους της Δημοτικής Αρχής, να θεωρηθεί «απολογισμός σπηλαίων».

Στο παρακάτω αρχείο, μπορείτε να δείτε συνολικά τα «ΈΣΟ∆Α του Δήμου, µέχρι και την περίοδο <Απρίλιος>»

9907ΩΕ5-ΓΚΒ

photo

Τ.Κ.

Αναδημοσίευση από https://samikefalonias.wordpress.com