Δήμος: Νέο μεγάλο έργο για τον Πόρο προυπολογισμού 433.000 ευρώ

Ένα νέο μεγάλο έργο για την περιοχή του Πόρου δημοπρατεί άμεσα ο Δήμος Κεφαλονιάς. Πρόκειται για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ένα έργο προυπολογισμού 432.611,18 ευρώ

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή της 2ης Φάσης των εσωτερικών
δικτύων αποχέτευσης του οικισμού του Πόρου του Δήμου Κεφαλληνίας, μετά των έργων
μεταφοράς προς τον Βιολογικό Καθαρισμό
Τα έργα μεταφοράς αποτελούνται από ένα (1) αντλιοστάσιο ακαθάρτων ΑΣ1 πλησίον του Αστυνομικού Τμήματος Πόρου (προς αντικατάσταση του παλαιού ΑΣ1 –το οποίο δεν κατασκευάστηκε λόγω δικαστικής εμπλοκής- και το οποίο ήταν να κατασκευαστεί επί του παραλιακού δρόμου κοντά στο υπάρχον ρέμα) το οποίο θα συνοδεύεται από δύο (2) φρεάτια ανύψωσης μετά των καταθλιπτικών τους αγωγών τα οποία θα θα μεταφέρουν τα λύματα από την
παλαιά θέση του αντλιοστασίου ΑΣ1 στην καινούργια μέσω των καταθλιπτικών τους αγωγών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το 5ο Υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ
ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ¨ με κωδικό MIS 340045 και
ειδικότερα από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία
εντάχθηκε με την αρ. πρωτ.169376 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του τότε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Περισσότερα διαβάστε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%96%CE%92%CE%A9%CE%955-85%CE%A0?inline=true

Αναδημοσίευση από www.portoni.gr